دسته: ماریناد

ماریناد ماهی

امروز یه ماریناد خوشمزه، اما خیلی خیلی ساده درست کردم برای ناهارمون که اگر دلتون نخواد، ماهی شیر جنوب بود. ماهی‌های جنوب بخصوص بخاطر کم تیغ بودن (به قول افسانه کم استخون 😀 ) بخصوص برای ما تنبلا خیلی جذابه.

بارگذاری بیشتر